Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yaz Öğretimi Başvuru Süreci

25/06/2015 05:12:45 - 10/07/2015 05:12:45 - 1931 Okunma

Yaz öğretimi için başvuracak öğrenciler aşağıdaki süreci takip
etmelidir.

  1. Kırklareli Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü web sayfasında bulunan ‘Yaz Öğretimi İlkeleri’ dikkatlice okunmalıdır.
  2. ‘İntibak Formu’ ve ‘Yaz Öğretimi Başvuru Dilekçesi’ elektronik ortamda doldurularak çıktıları ve elektronik kopyaları ile birlikte 10:00-16:00 saatleri arasında Araştırma Görevlilerine kontrol ettirilmelidir.
  3. 4 kopya olacak şekilde ‘İntibak Formu’ ve ‘Yaz Öğretimi Başvuru Dilekçesi’ ile birlikte ‘Transkript’ Araştırma Görevlilerine teslim edilmelidir.
  4. Yukarıda sayılan işlemleri geçen belgeler ‘Bölüm Başkanı’ tarafından onaylanacaktır.
yaz okulu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.