Elektrik Elektronik Mühendisliği

Misyon Ve Vizyon

19/08/2014 17:15:59 - 19/08/2014 17:15:59 - 1969 Okunma

Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Misyonu

Bilimsel çalışmayı kendine düstur edinen, teknolojiyi takip eden ve sahip olduğu bilgiyi ürüne dönüştürebilen, bilimsel ve teknolojik özgüvene sahip, girişimci, sorgulayıcı, takım çalışmasına uyumlu, etik kurallarını gözeten, uluslararası düzeyde bilgi birikimli, kendisini sürekli yenileyen, analiz ve sentez yapabilen, ülkemizin bilim ve teknolojisinde söz sahibi olan ayrıca ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak aydın mühendisler yetiştirmek.

Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Vizyonu

Ülkemizin bilim ve teknolojisine yön veren, uluslararası düzeyde kabul gören bir mühendislik bölümü olmak.

Misyon Vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.